NAŠA PONUKA

OPTIMALIZÁCIA PROCESOV

Získajte výhodu optimalizáciou s nami
Viac

GRAFIKA

Komplexné zastrešenie grafických projektov
Viac

EIA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Viac

OPTIMALIZÁCIA PROCESOV

Získajte konkurenčnú výhodu optimalizáciou procesov s nami

Naša spoločnosť disponuje viac ako 20-ročnými skúsenosťami s rozbiehaním spoločností, zefektívňovaním, zjednodušovaním a automatizáciou vnútorných procesov úspešných spoločností. Posunieme vás vpred a odblokujeme zažité a obmedzujúce stereotypy. Implementujeme nové informačné systémy, trendy v on-line svete marketingu alebo len iný pohľad na „vec”.
Kontakt
Ing. Jaroslav MARKO
telefonický kontakt
+421 905 919 910
emailový kontakt
jaro@ivaso.sk

GRAFICKÉ SLUŽBY

Komplexné zastrešenie grafických projektov

Ponúkame profesionálne služby a kreatívne nápady v oblasti grafického dizajnu. Komplexné zastrešenia reklamných kampaní, tvorby loga a firemnej identity, tvorba web stránok a kreatívne spracovanie vizuálnej komunikácie v sociálnych médiách.
Kontakt
Ivan MARKO - Grafika
telefonický kontakt
+421 905 810 739
emailový kontakt
ivan@ivaso.sk

EIA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

  • koordinácia projektu od počiatočnej fázy prípravy projektovej dokumentácie
  • spracovanie Zámeru, Správy o hodnotení, Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
  • vypracovanie potrebných projektových štúdii (akustická, rozptylová, dendrologická a pod.)
  • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti EIA, ochrany a tvorby životného prostredia
Kontakt
Ing. Jozef Marko, PhD.
telefonický kontakt
+421 905 482 257
emailový kontakt
jozef@ivaso.sk